Download or Read Free Ebook Now


Today, 2018

Jeho Excelence George Washington

File Name : Jeho Excelence George Washington Pdf


Read pdf | Save pdf

Joseph Ellis vychází z nově zkatalogizovaných Washingtonových písemností z University of Virginia a kreslí Washingtonův portrét, v němž najdeme celý život a kariéru – od vojenských let až po dvě období v prezidentském úřadu. Ellis osvětluje obtíže, s kterými se první prezident musel vyrovnávat, když se snažil zachovat jednotu vznikající země tváří v tvář mnoha rozporům. Pí Joseph Ellis vychází z nově zkatalogizovaných Washingtonových písemností z University of Virginia a kreslí Washingtonův portrét, v němž najdeme celý život a kariéru – od vojenských let až po dvě období v prezidentském úřadu. Ellis osvětluje obtíže, s kterými se první prezident musel vyrovnávat, když se snažil zachovat jednotu vznikající země tváří v tvář mnoha rozporům. Píše bohatě o Washingtonově soukromém životě a vysvětluje ty prvky, které ovlivnily jeho veřejnou osobnost. Prostřednictvím Ellisova živého vyprávění nahlédneme do Washingtonova manželství a dozvíme se, jak se dostal do nejvyšších vrstev virginské plantážnické společnosti. Uvědomíme si, že tím, jak bojoval s dluhy anglickým kupcům, přímo pocítil imperiální politiku britské říše. Sledujeme vývoj jeho názorů na otroctví, který vrcholí tím, že ve své poslední vůli propouští své otroky na svobodu. Ellis celou dobu pečlivě odstraňuje nánosy mýtu a představuje nám Washingtona v kontextu Ameriky osmnáctého století. Umožňuje nám tak uvědomit si dopad Washingtonova konání a porozumět jeho myšlenkám.Ellis tvrdí, že když Washington v roce 1799 zemřel, byl oslavován jako „první v srdcích svých spoluobčanů“. Od té doby byla jeho tvář vytesána do skály Mount Rushmore a vytištěna na dolarové bankovky. Stal se částí krajiny a nosíme ho v peněžence, jak říká Ellis, ale nenosíme ho v srdci. Ellis odstraňuje vavříny i legendu, které se staly pevnou součástí pomníku, a vrací nám živého člověka s jeho lidskými vlastnostmi a vášněmi. V panteonu zakladatelů naší republiky je mnoho výjimečných mužů. A přece každý z nich – Franklin, Hamilton, Adams, Jefferson i Madison – přiznávali, že Washington je předčí, že je jedinou nenahraditelnou postavou, že on je prostě „Jeho Excelence“. Vzrůstem i politickým nadhledem čněl Washington nad svými současníky z důvodů, které objasňuje tato kniha. Jeho Excelence je barvitý, složitý a úchvatný portrét muže, který stojí za genezí této země. Jistě se stane na mnohá desetiletí životopisem, na který se odborníci budou odvolávat jako na autoritu.

Title: Jeho Excelence George Washington
File formats: ePub, PDF, Kindle, Audiobook
Author: Joseph J. Ellis

Download File

Read another books: Тысяча сияющих солнц , Végjáték (Ender-sorozat, #1) , Huck Finn and His Critics , The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life , Frankenstein , Eclipse (Twilight, #3) , Jatka č. 5 , Sturmhöhe , Little Women , Demonenes by (Skyggejegerne #1) , 451 độ F , Il C (The Hunger Games, #3) , Romeo and Juliet , L'amore bugiardo , Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato , Animal Farm , The Catcher in the Rye: Annotations and Study Aids , Orgullo y prejuicio , 1984 , The Great Gatsby , Much Ado About Nothing: Shakespeare In Performance , High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way , Endure: Mind, Body, and the Curiously Elastic Limits of Human Performance , Gulliver's Travels: A Signature Performance by David Hyde Pierce , Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance , The Inner Game of Tennis: The Classic Guide to the Mental Side of Peak Performance , The Power of Full Engagement: Managing Energy, Not Time, Is the Key to High Performance and Personal Renewal , Madame Bovary: A Signature Performance by Leelee Sobieski , Othello: Arden Performance Editions , Command Performance (Cordina #2) , The Rise of Superman: Decoding the Science of Ultimate Human Performance , Heart of Darkness: A Signature Performance by Kenneth Branagh , A Midsummer Night's Dream: Arden Performance Editions , A Christmas Carol: Personally Abridged for Performance by Charles Dickens , Macbeth: Shakespeare In Performance , Hamlet: Arden Performance Editions , The Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Athletic Performance , The Happiness Advantage: The Seven Principles of Positive Psychology That Fuel Success and Performance at Work , Romeo and Juliet: Arden Performance Editions , Better: A Surgeon's Notes on Performance , My Lovely Wife, Gingerbread, The Island of Sea Women, Queenie, Phantoms, Hope for the Best (The Chronicles of St. Mary's, #10), The Last Last-Day-of-Summer, Things in Jars, The Edge of Mercy, Lizzie Flying Solo, William Shakespeare's Get Thee Back to the Future!, Whose Waves These Are (Whose Waves These Are, #1), How to Be Luminous, Forward Me Back To You, Prince of Monkeys, On a Summer Tide (Three Sisters Island #1), The Next Great Paulie Fink, The Strawberry Thief (Chocolat, #4), The Book of Flora (The Road to Nowhere, #3), Delta-V, The Spectators, Every Last Breath (Final Hour #1), The Sound of Drowning, The First True Thing, Soon the Light Will Be Perfect, The Red Daughter, A Wonderful Stroke of Luck, Trace, A Prince on Paper (Reluctant Royals, #3), The House Children, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
Up