Download or Read Free Ebook Now


Today, 2018

Fantastische Verhalen Uit De 19e Eeuw

File Name : Fantastische Verhalen Uit De 19e Eeuw Pdf


Read pdf | Save pdf

"De ondergang van het Huis Usher"- Edgar Allan Poe. In het sombere huis Usher doen zich op een stormachtige nacht voor het verbijsterde oog van de bezoeker aan zijn oude jeugdvriend de Heer van Usher, dingen voor die even angstaanjagend zijn als de sfeer is, die in en om het huis hangt. De zuster van de huisheer is tijdens zijn bezoek gestorven en de kist met haar lichaam "De ondergang van het Huis Usher"- Edgar Allan Poe. In het sombere huis Usher doen zich op een stormachtige nacht voor het verbijsterde oog van de bezoeker aan zijn oude jeugdvriend de Heer van Usher, dingen voor die even angstaanjagend zijn als de sfeer is, die in en om het huis hangt. De zuster van de huisheer is tijdens zijn bezoek gestorven en de kist met haar lichaam is tot angstige bevreemding van de bezoeker volgens de wens van zijn jeugdvriend niet begraven, maar weggezet in een diep gelegen, klam keldergewelf. Als hij zijn vriend wil afleiden door hem voor te lezen uit het enige boek dat hij bij de hand heeft, hoort hij in het huis geluiden weerklinken, die in het boek beschreven worden. Plotseling klinken er voetstappen en in de deuropening staat de zuster met bloedbevlekt gelaat. Zij stort zich in de armen van haar broer en beiden vallen dood neer. De bezoeker vlucht het huis uit, keert zich nog een keer om en ziet tot zijn ontzetting een scheur in het huis steeds breder worden en langzaam ziet hij het huis wegzinken in het zwartblinkende meertje dat ervoor ligt. FRANKENSTEIN. Tot zijn ontzetting schept de sterk in natuurwetenschap geïnteresseerde Viktor bij zijn, als door een demonische kracht voortgedreven onderzoek, een afzichtelijk, gruwelijk schepsel. De schok die hem dat bezorgt dompelt hem maandenlang in koortsvisioenen, die hem tot op de rand van de dood brengen. Clerval, de vriend uit zijn gelukkige jeugd in Zwitserland, helpt hem en langzaam herstelt hij. Het schepsel laat hem niet met rust. Als onontkoombaar tot Viktor doordringt dat het afgrijselijke wezen de moord op zijn geweten heeft op zijn jongere broertje, zwerft hij vertwijfeld de bergen in en... ontmoet daar het monster. Tijdens een gesprek verklaart het wezen waarom hij dat heeft gedaan en dwingt Viktor een belofte af op straffe van meer gruwelijke wandaden. In wanhoop trekt Viktor naar Schotland om aan de eis van het wezen te voldoen, maar strandt in zijn verschrikkelijke bedrijf. Meer gruwelijke gebeurtenissen volgen en een alles verblindende wraakzucht en woede drijven hem achter het schepsel aan naar het grimmige gebied met ijsbergen en poolvorst in het uiterste noorden met als doel zijn creatie te vernietigen. Verder verhalen van: E.T.A. Hoffman - A.S. Poesjkin - N.W. Gogol - P. Mériméé - E.A. Poe - W.W. Collins - Ch. Dickens - N.S. Leskow - R.L.B. Stevenson - G. de Maupassant - A.G. Bierce - H. James - Mary Shelley.

Title: Fantastische Verhalen Uit De 19e Eeuw
File formats: ePub, PDF, Kindle, Audiobook
Author: E.T.A. Hoffmann

Download File

Read another books: Тысяча сияющих солнц , Végjáték (Ender-sorozat, #1) , Huck Finn and His Critics , The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life , Frankenstein , Eclipse (Twilight, #3) , Jatka č. 5 , Sturmhöhe , Little Women , Demonenes by (Skyggejegerne #1) , 451 độ F , Il C (The Hunger Games, #3) , Romeo and Juliet , L'amore bugiardo , Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato , Animal Farm , The Catcher in the Rye: Annotations and Study Aids , Orgullo y prejuicio , 1984 , The Great Gatsby , Much Ado About Nothing: Shakespeare In Performance , High Performance Habits: How Extraordinary People Become That Way , Endure: Mind, Body, and the Curiously Elastic Limits of Human Performance , Gulliver's Travels: A Signature Performance by David Hyde Pierce , Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance , The Inner Game of Tennis: The Classic Guide to the Mental Side of Peak Performance , The Power of Full Engagement: Managing Energy, Not Time, Is the Key to High Performance and Personal Renewal , Madame Bovary: A Signature Performance by Leelee Sobieski , Othello: Arden Performance Editions , Command Performance (Cordina #2) , The Rise of Superman: Decoding the Science of Ultimate Human Performance , Heart of Darkness: A Signature Performance by Kenneth Branagh , A Midsummer Night's Dream: Arden Performance Editions , A Christmas Carol: Personally Abridged for Performance by Charles Dickens , Macbeth: Shakespeare In Performance , Hamlet: Arden Performance Editions , The Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Athletic Performance , The Happiness Advantage: The Seven Principles of Positive Psychology That Fuel Success and Performance at Work , Romeo and Juliet: Arden Performance Editions , Better: A Surgeon's Notes on Performance , My Lovely Wife, Gingerbread, The Island of Sea Women, Queenie, Phantoms, Hope for the Best (The Chronicles of St. Mary's, #10), The Last Last-Day-of-Summer, Things in Jars, The Edge of Mercy, Lizzie Flying Solo, William Shakespeare's Get Thee Back to the Future!, Whose Waves These Are (Whose Waves These Are, #1), How to Be Luminous, Forward Me Back To You, Prince of Monkeys, On a Summer Tide (Three Sisters Island #1), The Next Great Paulie Fink, The Strawberry Thief (Chocolat, #4), The Book of Flora (The Road to Nowhere, #3), Delta-V, The Spectators, Every Last Breath (Final Hour #1), The Sound of Drowning, The First True Thing, Soon the Light Will Be Perfect, The Red Daughter, A Wonderful Stroke of Luck, Trace, A Prince on Paper (Reluctant Royals, #3), The House Children, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
Up